خرید کتاب ال نینو در تاریخ جهان:

[ad_1]

این کتاب به بررسی نقش نوسانات جنوبی ال نینو (ENSO) در جامعه می پردازد. در طول تاریخ بشر ، ال نینوس عمده یا مكرر می تواند باعث آشفتگی جدی اجتماعی شود و حتی در برخی موارد ، به تغییرات سیاسی نیز كمك می كند. با این حال ، اکنون فقط در حال درک اهمیت این پدیده هستیم. در این جلد ، ریچارد گروو و جورج آدامسون تاریخ دوگانه ال نینو را توصیف می کنند: به عنوان یک پدیده جهانی که می تواند شرایط شدید آب و هوایی را ویران کند و از قرن 18 شروع می شود ، به عنوان یک ایده نوظهور در علم و جامعه. این فصل ها جایگاه ال نینو در تاریخ جهان را از نقش او در انقلاب در فرهنگ بومیان استرالیا در 5000 سال قبل از میلاد دنبال می کنند. قبل از رویداد گودزیلا 16-2015. در پایان با بحث در مورد ال نینو در رسانه های مدرن ، که به همان اندازه فرآیند طبیعی است ، محصول تصورات عمومی است.

[ad_2]

read more