خرید کتاب امنیت در منطقه خلیج فارس:

[ad_1]

این کتاب به بررسی تغییرات در مجموعه امنیتی خلیج فارس پس از حمله ایالات متحده (آمریکا) به عراق در سال 2003 ، با تمرکز بر تهدیدهای هویت جمعی دو فرقه مذهبی – شیعه و سنی می پردازد. اگرچه ادبیات فزاینده ای در مورد مسائل امنیتی در خلیج فارس وجود دارد ، اما به جنبه های نظری و روش شناختی این مسئله توجه چندانی نشده است. در این جلد ، شایان علل تغییرات امنیتی در منطقه را از سال 2003 مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و نشان می دهد كه چگونه ارتباط دینامیك امنیت منطقه با تهدیدهای فرقه ای متوجه هویت مذهبی شیعه و سنی ارتباط دارد. این متن برای دانشمندان علوم سیاسی ، سیاستمداران و پژوهشگران روابط بین الملل بسیار مهم است.

[ad_2]

read more