خرید کتاب انتقال قدرت EHV AC / DC:

[ad_1]

این کتاب آخرین یافته ها را در انتقال عملی UHVAC / UHVDC از برق AC / DC بررسی می کند. ابتدا ، طرح های فعلی و برنامه های آینده پروژه های عمده UHVDC و UHVAC در سراسر جهان را بررسی می کند. در ادامه این کتاب به جزئیات نظریه های اساسی ، تحلیل اقتصادی و فن آوری های کلیدی برای شبکه های برق EHV پرداخته شده و طراحی پستهای EHV AC ، پستهای مبدل DC و خطوط انتقال شرح داده شده است. تعداد و فرمولهای روشن و مشخص زیادی به خوانندگان کمک می کند تا تئوریهای اساسی پشت فناوریهای UHVAC و UHVDC و روند آنها را درک کنند. این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، محققان و مهندسان رشته سیستم های قدرت و مهندسی برق در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

read more