خرید کتاب اندوفتالمیت در عمل بالینی:

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای اجمالی و کاربردی برای مدیریت اندوفتالمیت برای چشم پزشکان مشغول است. این شامل نکات ، ترفندها ، سنگهای قیمتی و عکسهای رنگی برای نشان دادن جنبه های مختلف تشخیص است که در هنگام ارزیابی بیماران می توان به سرعت به آنها اشاره کرد. اندوفتالمیت در عمل بالینی از یک سبک آشپزی قابل درک برای ارائه اطلاعات سریع و م effectiveثر برای بهترین درمان بیماران اندوفتالمی استفاده می کند. اندازه جمع و جور این کتاب علاوه بر سبک نگارش مختصر ، به این معنی است که می توان آن را در کیسه ای برای تماس ذخیره کرد و در عمل بالینی به راحتی قابل استفاده است.

[ad_2]

read more