خرید کتاب انرژی و حمل و نقل پایدار: فناوری و سیاست

[ad_1]

این کتاب با در نظر گرفتن بخشهای مختلف انرژی و فناوریهای آنها ، روشی جامع برای تأمین پایدار نیازهای انرژی ارائه می دهد. این شهرهای هوشمند را با تمرکز بر طراحی سیستم های حمل و نقل شهری و منابع انرژی برای تحرک مورد بحث قرار می دهد. وی همچنین نظرات خود را در مورد مصرف فردی به منظور اطمینان از پایداری منابع و فن آوری های انرژی برای کاهش انتشار برای برنامه های موبایل و ثابت به اشتراک می گذارد. در مورد مورد دوم ، مطالعات موردی مربوط به مصرف انرژی در بخش تولید و همچنین نیازهای انرژی داخلی را بررسی می کند. علاوه بر این ، او جنبه های مختلف توزیع و سیاست مربوط به بخش انرژی و منابع انرژی مانند زغال سنگ و زیست توده را بررسی می کند. این کتاب منبع ارزنده ای برای محققان ، پزشکان و سیاست گذاران خواهد بود.

[ad_2]

read more