خرید کتاب انعطاف پذیری و تخریب:

[ad_1]

این کتاب مبتنی بر 40 سال تحقیق و آموزش در زمینه مکانیک شکست و شکل پذیری است. این مقاله دانشجویان و مهندسان تخصص های مختلف را با مفاهیم کلیدی که در طراحی سازه های مهندسی مربوط به ایمنی به طور کلی و ساختارهای سبک مدرن در صنعت حمل و نقل به طور خاص اهمیت بیشتری می یابند ، آشنا می کند. در درجه اول برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم مهندسی و مهندسان عمران عملی ، یک رویکرد میان رشته ای را در بر می گیرد که شامل مفاهیم نظری ، روش های عددی و روش های تجربی است. علاوه بر این ، شامل بسیاری از مثالهای تحلیلی و عددی است که برای نشان دادن کاربرد مفاهیم مورد بحث استفاده شده است.

[ad_2]

read more