خرید کتاب انفورماتیک در اقتصاد: پانزدهمین کنفرانس بین المللی ، IE 2016 ، کلوژ-ناپوکا ، رومانی ، 2-3 ژوئن 2016 ، مقاله های منتخب اصلاح شده

[ad_1]

این کتاب منتخبی از اسناد و مدارک پانزدهمین کنفرانس بین المللی اطلاعات در اقتصاد IE 2016 است که در ژوئن 2016 در کلوژ-ناپوکا ، رومانی برگزار شد. 10 مقاله کامل و 4 مقاله کوتاه ارائه شده در این مجموعه با دقت بررسی و از بین 31 مقاله گسترده این کتاب انتخاب شده است. آنها به بخشهایی در مورد سیستمهای توزیع شده ، پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی ، نمایش و پردازش دانش ، تجزیه و تحلیل داده های دامنه و مدلهای محاسباتی تقسیم می شوند. این جلد همچنین شامل یک آدرس اصلی پیشنهاد شده به طور کامل است.

[ad_2]

read more