خرید کتاب انقلاب مدیریت نوآوری: جلد 2 بین المللی سازی و مدل های تجاری

[ad_1]

این حجم اصلاح شده به بررسی چگونگی تغییر سریع یک مدل کسب و کار نوآورانه در تغییر حاکمیت نوآوری در سطح بین المللی می پردازد. در مورد مراحل بعدی توسعه خود و تاثیری که ممکن است در این زمینه داشته باشد ، بحث می کند. نویسندگان روندهای اخیر را شناسایی می کنند و می توانند روش سنتی مدیریت نوآوری را مختل کنند ، به ویژه از نظر خلاقیت ، توسعه محصول و تغییر فرایند. در راستای جهانی سازی مداوم نوآوری ، جلد دوم انقلاب مدیریت نوآوری دیدگاه های مختلف بین المللی در مورد این موضوعات را با تصاویر و تجزیه و تحلیل از آسیا ، آمریکا و اروپا ارائه می دهد.

[ad_2]

read more