خرید کتاب انواع سرمایه داری در جنوب شرقی آسیا:

[ad_1]

این کتاب با بررسی مدل های مختلف صنعت الکترونیک در سه کشور جنوب شرقی آسیا: تایلند ، مالزی و سنگاپور ، ریشه های سیاسی و تحولات نهادهای سرمایه داری در کشورهای در حال توسعه را توضیح می دهد. تجزیه و تحلیل عوامل سیاسی این مدل ها دارای چندین پیامد نظری و عملی است. این شامل توضیح جدیدی درباره رفتار تجارت خانوادگی ، چارچوبی واحد برای توضیح انواع سرمایه داری ، راهنمای اصلاح نهادی و تحلیل مقایسه ای سه اقتصاد آسیایی با رشد سریع است که بینش مهمی را برای دانشجویان ، دانشگاهیان و تجار فراهم می کند.

[ad_2]

read more