خرید کتاب انواع س questionالات پرسشنامه در مورد همان موضوع: روشهایی برای بهبود مقایسه

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چرا روش های سنتی در حل مشکل قابل مقایسه نیستند و سه نوآوری پی در پی را برای غلبه بر این کاستی ها ارائه می دهد. مقایسه نتایج نظرسنجی های مختلف با استفاده از عناصر مختلف در یک موضوع به دلیل تفاوت در مقیاس های پاسخ استفاده شده بسیار دشوار است. این امر دانش ما را کاهش می دهد و محققان تحقیق را برای مدت طولانی مجبور می کند تا روش های مناسب برای تبدیل تخمین ها در مقیاس های مختلف را برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه و تنظیم اثرات تغییرات اندازه گیری ها و سایر عوامل تأثیرگذار ایجاد کند. سه نوآوری توصیف شده در این خلاصه شامل داده های مربوط به خوشبختی و رضایت از زندگی است ، مقایسه ای بهتر نتایج نظرسنجی راجع به ادراک و عقاید افراد در طول زمان و در سراسر کشورها را نشان می دهد و دامنه فراتحلیل این نتایج را گسترش می دهد.

[ad_2]

read more