خرید کتاب اکتشاف مواد معدنی: کاربردهای عملی:

[ad_1]

این کتاب دانش آموزان ، تازه کاران و متخصصان را با مفاهیم اساسی اکتشاف مواد معدنی ، ارزیابی معدن و منابع یک ذخایر معدنی کشف شده آشنا می کند. این کتاب به 9 فصل تقسیم شده است تا به خوانندگان کمک کند مفاهیم یافتن ذخایر معدنی را درک کرده و شانس موفقیت را درک کنند. این کتاب در مورد جزئیات اساسی مانند ترکیب زمین و مواد معدنی ، تشکیل سنگها و کانسارهای معدنی و تلاش برای یافتن کانسارهای سنگ معدن برای پیشبرد کاربردهای سنجش از دور در اکتشافات معدنی بحث می کند. همچنین به تفصیل نحوه انجام بررسی ، سیستم ارزیابی و چگونگی تصمیم گیری برای افتتاح و انجام کارهای اکتشافی بیشتر در یک معدن را توضیح می دهد. این کتاب مورد توجه زمین شناسان و جامعه معدن خواهد بود.

[ad_2]

read more