خرید کتاب اکسیدهای N هتروسیکل:

[ad_1]

مباحث در مجموعه شیمی هتروسیکلیک بررسی های اساسی در مورد روند فعلی و آینده در مطالعه ترکیبات هتروسیکلیک را ارائه می دهد. به طور کلی ، این مقاله موضوعات مربوط به همه زمینه های شیمی هتروسیکل ، اعم از تجربی و نظری ، مورد توجه جامعه شیمی دانان هتروسیکل را پوشش می دهد. این مجموعه شامل مجلدات موضوعی است که توسط سردبیران مشهور و با در اختیار گرفتن از متخصصان این حوزه ویرایش شده است. همه فصل های “مباحث شیمی هتروسیکلیک” برای اولین بار در اینترنت با یک DOI منفرد منتشر می شوند. مباحث در Heterocyclic Chem در منابع به اختصار به Top Heterocycl Chem گفته می شود و به عنوان یک ژورنال ذکر می شود.

[ad_2]

read more