خرید کتاب اکوسیستم های کارآفرینانه: تحولات و انتقال بر اساس مکان

[ad_1]

این کتاب نتایج تحقیقات اخیر درباره مطالعه اکوسیستم کارآفرینی را ارائه می دهد. این برنامه بر درک تأثیر آن در توسعه “مکان” های تعریف شده از نظر اجتماعی و جسمی و نحوه ارتباط این عوامل با یکدیگر متمرکز است. این کتاب استدلال می کند که مهم نیست که مفهوم “مکان” چه شهرها ، مناطق ، کشورها یا هر چیز دیگری تعریف شود ، تأثیر فناوری های جدید بر بسیاری از مناظر تجاری ، اجتماعی و اقتصادی ما تأثیر می گذارد. واضح است که “مکان ها” به طور فزاینده ای در تلاشند فرصت های جدید را برای توسعه استراتژیک استفاده کنند و در برابر خودآزمایی مقاومت کنند. راه حل ممکن است ایجاد و تداوم اکوسیستم های کارآفرینی باشد که در آن کارآفرینی رونق می گیرد و نوآوری نیروی محرکه اقتصاد جدید است.

[ad_2]

read more