خرید کتاب اکولوژی فمینیسم: تغییر محیط در آنتروپوسن

[ad_1]

این جلد اصلاح شده از نظر علوم اکوفمینیستی حیاتی است. این گفتگوی مداوم بین مسائل زنان و تغییرات محیطی را با بازنشر کار دانشمندان و فعالان پیشگام در این زمینه دنبال می کند. این کتاب همراه با مقاله های جدید محققان اکوفمینیستی معاصر ، رابطه دیالکتیکی بین دلایل محیطی و فمینیستی ، هویت رابطه ای فمینیست ها و اکوفمینیست ها و مفهوم اکوفمینیسم را به عنوان نقطه متحد فمینیسم محیطی نشان می دهد. تام اكوفمینیسم را به عنوان یك پروژه میان رشته ای تعریف می كند و خوانندگان شاغل در علوم انسانی محیط زیست را به خود جلب می كند.

[ad_2]

read more