خرید کتاب ایجاد تغییرات اجتماعی از طریق خلاقیت: روش شناسی تحقیق مبتنی بر مبارزه با هنر سرکوبگر

[ad_1]

این کتاب تحقیقاتی را بررسی می کند که از تکنیک های ضد سرکوب مبتنی بر هنر برای تقویت تغییرات اجتماعی در جوامع تحت ستم و حاشیه استفاده می کند. نویسندگان در مورد تکنیک های ادبی ، هنرهای نمایشی ، هنرهای تجسمی و رسانه های جدید در رابطه با ایجاد دانش مشترک و موقعیت یابی ، انعکاس پذیری ، ارائه داده ها ، ایجاد جامعه و مشارکت و آموزش و پرورش بحث می کنند. نویسندگان این جلد طیف گسترده ای از رشته ها را شامل می شوند ، از جمله جامعه شناسی ، مددکاری اجتماعی ، روانشناسی اجتماعی ، انسان شناسی ، هنرهای نمایشی ، آموزش ، پزشکی و بهداشت عمومی.

[ad_2]

read more