خرید کتاب ایجاد دانش در توسعه جامعه: تغییر نهادی در جنوب شرقی آسیا و ژاپن

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی همکاری جامعه ، سازمانهای غیر انتفاعی (NPO) در جهت پرداختن به مشکلات اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می پردازد. “نوآوری اجتماعی” ، به رهبری کارآفرینان اجتماعی و / یا بنگاه های اجتماعی ، در اواخر دهه 1990 ظهور کرد و در دهه 2000 گسترش یافت. هرچه غرب با سو mis مدیریت روبرو شد ، نیاز شرکتها برای پذیرش مسئولیت اجتماعی بیشتر افزایش یافت. بر اساس مطالعه فشرده فرآیندهای نوآوری اجتماعی در سطح شهرداری و جامعه در اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن ، این کتاب عوامل موثرترین و کارآمدترین نوآوری اجتماعی را تحلیل کرده است.

[ad_2]

read more