خرید کتاب ایجاد دانش در مدیریت دولتی: دولت نوآورانه در جنوب شرقی آسیا و ژاپن

[ad_1]

این کتاب الگوی جدیدی از دولت های نوآور در آسیا را در سطح شهرداری ، منطقه ای و ملی ، مبتنی بر تئوری ایجاد دانش در مدیریت و منجر به تغییر سازمانی و اصلاح سیاست های دولت عمومی ، ارائه می دهد. این کتاب با تمرکز بر اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن بر اساس نتایج یک پروژه تحقیقاتی مشترک طراحی شده است تا با استفاده از تئوری مدیریت دانش بنیان ظهور ، عوامل موثر بر اثربخشی یا کارایی مدیریت دولتی را شناسایی کند. در بخش خصوصی به مدیریت بخش دولتی.

[ad_2]

read more