خرید کتاب ایمان مسیحی و زندگی دانشگاهی: استادان آکادمی

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی درباره نقش بی نظیر دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آموزش عالی مسیحی ارائه می دهد. با هم تنیدن صداهای متنوع – دانشجویان دکترا ، اعضای هیئت علمی و دانشمندان نوظهور – با تحقیقات کیفی تجربی ، این کتاب نحوه ایمان و رهبری را راهنمایی می کند که بورس و تدریس آنها و همچنین رابطه آکادمی با کلیسا را ​​بررسی کند. نتیجه این امتحان یک داستان سرایی منسجم و موضوعی است که برای دانشجویان فارغ التحصیل مسیحی و اعضای هیئت علمی جدید که قصد دارند با احساس و هدف مشخص مسئولیت در دانشگاه ثبت نام کنند ، جذاب خواهد بود.

[ad_2]

read more