خرید کتاب ایمنی درمانی برای سرطان فاز اولیه:

[ad_1]

این جلد ، که یک بررسی معاصر از آزمایشات بالینی ایمونوتراپی سرطان فاز اولیه است ، در مورد انتخاب نشانگرهای زیستی ، استراتژی های ترکیبی و ایمنی یا سمیت آنها ، دوز فاز 2 ، نقاط نهایی در پیشگیری های شبه رادیوگرافی ، گزینه های بافت شناسی و عوامل جدید ایمنی درمانی در ارتباط است. برای ایمونوتراپی سرطان فاز اولیه

[ad_2]

read more