خرید کتاب ایمنی و ارزیابی مبتنی بر مدل: پنجمین سمپوزیوم بین المللی ، IMBSA 2017 ، ترنتو ، ایتالیا ، 11-13 سپتامبر 2017 ، مواد

[ad_1]

“این کتاب دوره پنجمین سمپوزیوم بین المللی ایمنی و ارزیابی مبتنی بر مدل ، IMBSA 2017 است که در سپتامبر 2017 در ترنتو ، ایتالیا برگزار شد. 17 اسناد کامل اصلاح شده با دقت بررسی و از بین 29 سند اصلی انتخاب شدند. مقالات در بخشهای موضوعی اختصاص یافته به روند امنیت سازمان یافته اند. مدل ها و زبان های امنیتی شناسایی و انتشار گسل ها ارزیابی ایمنی خودرو و مطالعات موردی

[ad_2]

read more