خرید کتاب این فقط خنده نیست: رویکردهای بین رشته ای به شوخ طبعی سیاسی در چین

[ad_1]

این کتاب اولین کاوش جامع و عمیق از چگونگی قرار گرفتن طنز چینی در گفتمان وسیع تر از هویت و مدرنیته چینی را در جهانی که به طور فزاینده ای جهانی می شود در سراسر چین مدرن ارائه می دهد. این مقاله تخصص دانشمندان از رشته های مختلف – تاریخ ، ادبیات ، زبانشناسی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی و مطالعات فرهنگ عامه – را گرد هم آورده تا انواع و اقسام بیان طنز سیاسی در چین مدرن را کشف کند: فیلم ها ، کارتون ها ، هنرهای تجسمی ، سخنرانی شفاهی و هجو آنلاین.

[ad_2]

read more