خرید کتاب بازارهای گاز طبیعی در هند: فرصت ها و چالش ها

[ad_1]

این کتاب در مورد آخرین تحولات بازار و پیشرفت در تأمین ، تأمین ، انتقال ، توزیع و مصرف گاز طبیعی با تمرکز ویژه بر زمینه هند تمرکز دارد. این فصل ها توسط محققان و متخصصان صنعت در زمینه های گاز طبیعی و انرژی کار می کنند تا درک عمیق تری از ساختار بازار گاز طبیعی ، توسعه بازار ، فرصت های شغلی و رشد بازار داشته باشند. عناوین تحت پوشش شامل عرضه و تقاضای گاز طبیعی ، سیاست های اکتشاف و تولید ، مقررات پالایش و بازاریابی ، توزیع گاز شهری ، خطوط لوله ، قیمت گذاری و سیاست های مالیاتی م theثر بر توسعه بازار گاز طبیعی هند است. این کتاب برای محققان ، متخصصان و سیاستمداران فعال در زمینه گاز طبیعی و زمینه های مرتبط مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more