خرید کتاب بازاریابی جذب مشتری:

[ad_1]

این کتاب ترکیبی از دیدگاه های تحقیق در مورد تعاملات مشتری از طریق مجموعه ای از فصل های تأثیرگذاران است. این معیارهای پیشرفته را برای جمع آوری و اندازه گیری تعاملات مشتری شناسایی می کند و بهترین روش ها را برای اجرای استراتژی های تعامل مشتری با بازاریابی مشخص می کند. در پاسخ به تغییر سریع فضای کسب و کار ، جایی که مصرف کنندگان بیشتر از گذشته به هم متصل ، در دسترس و آگاه هستند ، بسیاری از شرکت ها در بازاریابی جذب مشتری سرمایه گذاری می کنند. این کتاب مورد توجه دانشگاهیان ، پزشکان ، مشاوران و مدیرانی است که به دنبال بهبود تعاملات مشتری هستند.

[ad_2]

read more