خرید کتاب بازسازی اعضای بدن بر اساس زیست شناسی رشد:

[ad_1]

این کتاب فرهنگ سلول های بنیادی سه بعدی (3D) را بررسی کرده و مفهوم بازسازی اعضای بدن را اثبات می کند. در این فصل ها تحقیقات به جای مهندسی بافت با استفاده از داربست های قابل تجزیه ، بر اساس زیست شناسی رشد ارائه شده است. هدف نهایی درمان احیا ، نسل بعدی درمان احیا ، توسعه اندامهای مهندسی شده مهندسی زیستی کاملاً سه بعدی است که می توانند اندامهای از دست رفته یا آسیب دیده را در نتیجه بیماری ، آسیب یا پیری جایگزین کنند. درمان احیا کننده نسل بعدی شامل درمان احیا کننده جایگزین اعضای بدن خواهد بود که هدف آن تکرار اثر متقابل اپیتلیال و اپیتلیال و همچنین فعل و انفعالات اپیتلیال و مزانشیمی است که در طی جنین سازی اتفاق می افتد. سپس این کتاب در مورد ایجاد چندین اندام و اندامک عملکردی سه بعدی مانند مغز ، گوش داخلی ، دندان ، مو ، غدد بزاقی ، غدد اشکی ، اندام های دستگاه گوارش ، کلیه ها ، کبد و ریه ها بحث می کند. این کار طیف وسیعی از خوانندگان مانند دانشمندان پزشکی ، زیست شناسان رشد ، پزشکان و بیماران را به خود جلب خواهد کرد. این مجموعه اطلاعات و ایده های ارزشمندی را برای شکل گیری نسل بعدی علم فراهم می کند.

[ad_2]

read more