خرید کتاب بازنگری در جاده ابریشم: ابتکار کمربند و جاده چین و روابط جدید اوراسیا

[ad_1]

این کتاب ابتکار عمل کمربند و جاده در مورد توانایی چین در تبدیل اهرم های اقتصادی به نتایج سیاسی بحث می کند. س centralال اصلی این است که گسترش نفوذ اقتصادی چین چگونه فضای سیاسی اوراسیا را تغییر خواهد داد. کمربند و جاده در اواخر سال 2013 توسط رئیس جمهور شی جین پینگ پیشنهاد شده است ، بلندپروازانه ترین رویکرد سیاست خارجی است که تاکنون اتخاذ شده است و نشان دهنده اوج تلاش چین برای یک روایت بزرگ استراتژیک است. روش های تطبیقی ​​و چارچوب های مختلف مفهومی برای زمینه سازی و کاوش در شاخه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کمربند و جاده به کار گرفته می شود تا معنای تحول پذیر آن ، خطرات و فرصت ها را روشن کند.

[ad_2]

read more