خرید کتاب بازیابی آب:

[ad_1]

این کتاب آخرین پیشرفت در تصفیه آب را ارائه می دهد. این موضوعات از جمله تصفیه خانه فاضلاب غیرمتمرکز ، کاربردهای سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در نظارت و بازیابی کیفیت آب ، تصفیه آب مبتنی بر فناوری نانو و فرآیندهای مورد استفاده در تصفیه آب را شامل می شود. محتوای این جلد برای محققان ، دانشجویان و سیاستمداران مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more