خرید کتاب بازیافت باتری های لیتیوم یونی: روش LithoRec

[ad_1]

این کتاب در مورد فن آوری بازیافت بسیاری از مواد با ارزش و کمیاب از باتری های لیتیوم یون استفاده می شود. انتقال موفقیت آمیز به تحرک الکتریکی باعث افزایش آنها می شود. این کتاب مسائل مهندسی را در کل زنجیره فرآیند از جداسازی قطعات و ماشینکاری تا پردازش شیمیایی مورد بحث قرار می دهد. چارچوبی برای ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی ارائه شده و توصیه هایی برای محققان و همچنین اپراتورهای بالقوه ارائه شده است.

[ad_2]

read more