خرید کتاب بانکداری زیستی نمونه های بیولوژیکی انسان: اصول و عملکرد

[ad_1]

این جلد اولین متن جامع درمورد biobanking انسانی است که توسط دانشمندان و مقامات نظارتی که طی 10 سال گذشته این حوزه را هدایت کرده اند ، نوشته شده است. این موارد بانکداری زیستی و اهمیت آن را برای پیشرفت در زمینه تحقیقات سرطان ، بیماری های قلبی عروقی ، سوخت و ساز بدن و سایر بیماری ها بررسی می کند. بانکهای زیستی نمونه های انسانی به سنگ بنایی در تحقیقات بهداشت انسانی تبدیل شده اند که از قدرت فن آوری های “اهم” برای شناسایی نشانگرهای زیستی حساسیت به بیماری استفاده می کنند. Biobanks یک م importantلفه مهم در توسعه داروی شخصی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مولکولی مواد بیولوژیکی است که واقعا نماینده مردم و بیماری ها است. طی دهه گذشته ، بانکداری زیستی کانون اصلی تلاشهای سرمایه گذاری و توسعه برای توسعه زیرساختها ، روشها ، روشهای شبکه سازی و روشهای پیش تجزیه و تحلیل مبتنی بر شواهد بوده است. این جلد به بررسی موضوعاتی از قبیل ذخیره سازی نمونه ، توسعه پروتکل ، جمع آوری نمونه ، پردازش و حفاظت قبل از آنالیز ، ذخیره سازی طولانی مدت ، بازیابی و جداسازی و توزیع در سیستم عامل های آزمایشگاهی تحلیلی می پردازد. این فعالیت ها برای پیشرفت های زیست پزشکی و بیوتکنولوژی بسیار پیچیده و ضروری است و این متن اطلاعات مهمی در مورد بانک های زیستی برای توسعه اشکال بعدی پزشکی فراهم می کند.

[ad_2]

read more