خرید کتاب باکتریوفاژ درمانی: از آزمایشگاه تا عمل بالینی

[ad_1]

این حجم به تفصیل رویکردهای تجربی مناسب برای جداسازی و خصوصیات باکتریوفاژها ، برای ایجاد داروهایی با باکتریوفاژها و استفاده بالینی آنها را توصیف می کند. این فصل ها خوانندگان را با الزامات نظارتی و جنبه های ایمنی درمان باکتریوفاژ آشنا می کند. این فصول که در روشهای بسیار موفق بیولوژی مولکولی نوشته شده اند ، شامل مقدمه ای در موضوعات مرتبط ، لیست مواد و معرفهای مورد نیاز ، پروتکلهای آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار و نکاتی در مورد عیب یابی و جلوگیری از خطاهای شناخته شده است. هدف از روش درمانی باکتریوفاژ پیشرفته ، از آزمایشگاه تا عمل بالینی ، اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در تحقیقات بیشتر در این زمینه حیاتی است.

[ad_2]

read more