خرید کتاب برای جلوگیری از جنگ ، ایجاد صلح:

[ad_1]

این کتاب خلاصه و گسترش یافته تحقیقات طولانی مدت ند لبو در مورد مدیریت و حل تعارضات است. این مقاله انتقاد وی از بازدارندگی متعارف و هسته ای ، تجزیه و تحلیل تضمین ها و شرایط حل اختلافات بین المللی و همچنین کاهش قابل توجه تنش را به روز می کند. این متن با بررسی رویكردهای متقابل بین بازدارندگی ، اطمینان خاطر و دیپلماسی ، و چگونگی سازماندهی و تركیب م effectivelyثر آنها ، یك رویكرد كلی برای مدیریت و حل تعارض ارائه می دهد.

[ad_2]

read more