خرید کتاب بررسی اجمالی پوشش گیاهی و طبقه بندی جنگلهای نیمه گرمسیری جنوب آفریقا:

[ad_1]

این کتاب مدل های طبقه بندی و عوامل اصلی اکولوژیکی را تعیین می کند که ساختار پوشش گیاهی جنگل های نیمه گرمسیری بومی آفریقای جنوبی را تعیین می کند. برای مطالعه سه نوع جنگل اصلی – جنگل ساحلی آلبانی ، جنگل ساحلی پوندولند و نیمکت شرقی ، از نمونه برداری اصلی و تجزیه و تحلیل داده های عددی پیشرفته استفاده می شود که دارای ارزش حفاظتی بالایی هستند. ارائه یک ارزیابی منحصر به فرد و منظم از محیط زیست آفریقای جنوبی با جزئیات بی سابقه ، این کتاب می تواند به عنوان الگویی برای تحقیقات آینده در مورد پوشش گیاهی جنگل نه تنها در آفریقا بلکه در سراسر جهان باشد.

[ad_2]

read more