خرید کتاب بررسی خصوصیات هیدرودینامیکی دستگاه نمک زدایی موج محور:

[ad_1]

این رساله دستگاه شیرین سازی موج محور جدیدی را پیشنهاد می کند که می تواند انرژی موج را به انرژی هیدرولیکی تبدیل کرده و از اسمز معکوس (RO) برای شیرین سازی مستقیم آب دریا استفاده کند. برای مطالعه خصوصیات هیدرودینامیکی دستگاه از هر دو روش تحلیلی و عددی استفاده می شود. علاوه بر این ، پایان نامه حداکثر بازیابی توان و تأثیر چندین پارامتر بر جذب قدرت و جریان متوسط ​​نفوذ آب را بررسی می کند. سرانجام ، دو استراتژی برای افزایش بازیابی انرژی را پیشنهاد و ارزیابی می کند. این رساله راهنمای مرجع ارزشمند و مهمی را برای دانشمندان و مهندسان در زمینه تعامل امواج و سازه های اقیانوس و نمک زدایی آب دریا به کمک موج ارائه می دهد.

[ad_2]

read more