خرید کتاب بررسی معادلات جبری دیفرانسیل IV:

[ad_1]

این جلد شامل مقالاتی در زمینه های مختلف معادلات دیفرانسیل – جبری (DAE) است که به طور گسترده ای در سیستم های دینامیکی کنترل شده ، به ویژه در مکانیک و مهندسی برق استفاده می شود و ارتباط نزدیکی با معادلات دیفرانسیل (عادی) دارد. فصل های منتخب ، مروری ، ارائه ای از وضعیت فعلی تحقیق و مفاهیم جدید را در – تاریخچه DAE – جنبه های سیستم DAE از سیستم های چند منظوره مکانیکی – اختصار مدل DAE – مشاهده پذیری DAE – تجزیه و تحلیل عددی DAE نتایج به سبک قابل دسترسی ارائه می شود. که این کتاب را نه تنها برای محققان فعال ، بلکه همچنین برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (با دانش خوب از اصول اساسی DAE) برای خودآموزی مناسب می کند.

[ad_2]

read more