خرید کتاب برنامه های کاربردی برای محاسبات نرم: مجموعه مقالات هفتمین کارگاه بین المللی برنامه های محاسبات نرم (SOFA 2016) ، دوره 1

[ad_1]

این دو جلد مقاله هفتمین کارگاه بین المللی کاربردهای محاسبات نرم (SOFA 2016) است که در 24 تا 26 اوت 2016 در آراد ، رومانی برگزار شد. این نشریه توسط دانشگاه Aurel Vlaicu در آراد ، رومانی ، دانشگاه بلگراد ، صربستان و با همکاری م Instituteسسه علوم رایانه شعبه یاسی آکادمی رومانی ، بخش رومانی IEEE ، انجمن مهندسی مدیریت و انفورماتیک فنی رومانی (SRAIT) سازماندهی شد. – بخش آراد ، انجمن عمومی مهندسان رومانی – بخش آراد ، و منابع BTM آراد. مفهوم محاسبات نرم توسط لطفی زاده در سال 1991 ارائه شد و در خدمت برجسته سازی روشهای محاسباتی است که بر استفاده از تحمل برای عدم دقت و عدم اطمینان برای دستیابی به قابلیت مدیریت ، قابلیت اطمینان و کاهش هزینه ها تأکید دارد. محاسبات نرم به اشتراک گذاری منطق فازی ، محاسبات عصبی ، محاسبات تکاملی و محاسبات احتمالی را تسهیل می کند و منجر به مفهوم سیستم های هوشمند ترکیبی می شود. ظهور سریع ابزارها و برنامه های جدید به هم افزایی رشته های علمی و فناوری نیاز دارد تا پتانسیل عظیم رایانش نرم را در همه زمینه ها باز کند. مقالات کنفرانس شامل این مجموعه های پس از کنفرانس در زمینه های تحقیق زیر قرار گرفته است: • روش ها و کاربردها در مهندسی برق • فناوری های دانش محور برای برنامه های وب ، رایانش ابری ، الگوریتم های امنیتی و شبکه های رایانه ای • برنامه های پزشکی پزشکی • پردازش تصویر ، متن و سیگنال ها • یادگیری ماشین و برنامه ها • مدیریت فرایندهای تجاری • برنامه های فازی ، تئوری و کنترل فازی • هوش محاسباتی در آموزش • محاسبات نرم و منطق فازی در بیومتریک (SCFLB) • الگوریتم های محاسبات نرم که در اقتصاد ، صنعت و ارتباطات اعمال می شود فناوری • مدل سازی و کاربردها در نساجی این کتاب به انتشار پیشرفت در زمینه های فعال تحقیقاتی تحقیق در محاسبات نرم و همچنین مشکلات و کاربردهای فعلی در موضوعات مرتبط کمک می کند. به همین ترتیب ، دیدگاه های ارزشمندی در مورد تکنیک ها و کاربردهای محاسبات نرم به استادان ، محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد.

[ad_2]

read more