خرید کتاب برنامه های کاربردی صنعتی سیستم های هولونیک و چند عامل: هشتمین کنفرانس بین المللی ، HoloMAS 2017 ، لیون ، فرانسه ، 28-30 آگوست 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این کتاب مقاله ای است همتا در هشتمین کنفرانس بین المللی کاربردهای صنعتی Holonic و Multiagent HoloMAS 2017 ، که در آگوست 2017 در لیون فرانسه برگزار شد. 19 مقاله ارسالی کامل مقاله با دقت بررسی و از بین 27 مقاله انتخاب شده است. مقالات به بخشهای موضوعی زیر تقسیم می شوند: مهندسی دانش؛ مدلسازی ، شبیه سازی و پیکربندی مجدد. سیستم های انرژی و MAS در زمینه های مختلف.

[ad_2]

read more