خرید کتاب برهم کنش ذرات در پلاسمای دمای بالا:

[ad_1]

این پایان نامه دو سهم مهم در فیزیک پلاسما دارد. اول ، این گسترش کارهای بنیادی نظری اسپیتزر و براگینسکی است که مبانی تعامل ذرات در یک پلاسما را به سیستم های نسبی گرایی توصیف می کند. پلاسمای نسبی مدتهاست که در اخترفیزیک با انرژی بالا مورد مطالعه قرار می گیرد و در شرایط آزمایشگاهی به طور فزاینده ای در دسترس است. دوم توسعه کلاس جدیدی از برخورد دهنده فوتون-فوتون است که اولین ردیفی است که می تواند فرایند Breit-Wheeler را تشخیص دهد. اگرچه او ساده ترین راه تبدیل نور به ماده را ارائه می دهد ، اما طی 80 سال از پیش بینی نظری او هرگز این روند کشف نشده است. طرح آزمایشی ارائه شده در اینجا با استفاده از تابش مورد استفاده در آزمایشهای حرارتی هسته ای حفره سکون ، و در اصل ، می تواند در یکی از چندین تأسیسات تولید فعلی اجرا شود.

[ad_2]

read more