خرید کتاب بقایای سموم دفع آفات در مواد غذایی: منابع ، مدیریت و کنترل

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه عمیق در مورد جنبه های مختلف استفاده از سموم دفع آفات در تولید مواد غذایی است. این متن به منابع باقیمانده سموم دفع آفات در مواد غذایی ، مشکلات بهداشتی و زیست محیطی مرتبط ، تخریب آفت کش ها پس از استفاده و قوانین و مقررات موجود در مورد استفاده از سموم دفع آفات می پردازد. علاوه بر این ، روشهای مختلف مدیریت سموم دفع آفات در نظر گرفته شده است ، مانند: کاهش بقایای سموم دانه در دانه ها و مواد غذایی ، گزینه های جایگزین سموم دفع آفات معمولی و چشم اندازهای کشاورزی ارگانیک. استفاده صحیح از این مواد شیمیایی برای کاهش بقایای مواد غذایی و خطر برای مصرف کنندگان.

[ad_2]

read more