خرید کتاب بنای میراث اسلامی: گذشته مسلمانان و میراث مدرن

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY 4.0 به صورت عمومی در دسترس است. این جلد با ارائه نکات کلیدی بحث مهم در مورد ساخت ، مدیریت و تخریب میراث در بافت های مسلمان ، چگونگی ساخت میراث اسلامی را از طریق متون و شیوه هایی ارزیابی می کند که میراث ارزشمند است. این مقاله به بررسی چگونگی غنی سازی نمایش یکپارچه میراث اسلامی (به عنوان یک سازه واحد) با تنوع واقعی میراث اسلامی و چگونگی بازنگری خطر و آسیب پذیری در این نوع سازه های میراثی می پردازد. با ارزیابی این موضوعات از دریچه بین رشته ای ، از جمله مطالعات میراث ، مردم شناسی ، تاریخ ، حفاظت ، مطالعات دینی و باستان شناسی ، این نمای کلی نمونه های جهانی و محلی را شامل می شود ، از جمله مطالعات موردی میراث از اندونزی ، مصر ، عربستان سعودی ، ایران ، اردن و پاکستان.

[ad_2]

read more