خرید کتاب بهینه سازی میرایی در ترمزهای دیسک ساده و واقع بینانه:

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب این است که به شما نشان دهد چگونه خصوصیات ماتریس میرایی را اصلاح و بهینه سازی کنید تا مفیدترین روش برای افزودن میرایی به یک سیستم مکانیکی معین را پیدا کنید. برای این منظور ، یک مدل از ترمز دیسکی با دو درجه آزادی تجزیه و تحلیل می شود تا درک درستی از رفتار اساسی فیزیکی میرایی بدست آورد. علاوه بر این ، مدل های اجزای محدود ترمز با اندازه واقعی تر در حال بررسی و بهینه سازی برای پایداری هستند.

[ad_2]

read more