خرید کتاب به سمت جامعه شناسی گفتمان سلامت در آفریقا:

[ad_1]

این کتاب در مورد مباحث اساسی در مورد سلامت در آفریقا ناشی از اثرات بیماری های بومی در آفریقا بحث می کند. این زمینه ها ، چالش ها و تلاش ها برای مبارزه با این بیماری ها را شناسایی ، توضیح داده و نشان می دهد. این کتاب تجزیه و تحلیل مقایسه ای منحصر به فرد از زمینه های سلامت آفریقا را ارائه می دهد ، بنابراین زمینه های بهداشت جهانی که آفریقا در آن وجود دارد را نادیده نمی گیرد. این نشان دهنده یک موقعیت تحلیل کلان در مورد سلامت در آفریقا بر اساس مسائل مهم / فوری است. گفتمان بیماری بخشی از یک گفتمان جامعه شناختی عمیق در مورد سلامت در آفریقا است که دانشجویان ، دانشگاهیان و پزشکان پایه ای برای درک بهداشت و سلامت در آفریقا فراهم می کند.

[ad_2]

read more