خرید کتاب به سمت شهرهای سبز: تنوع زیستی شهری و خدمات اکوسیستم در چین و آلمان

[ad_1]

این کتاب با هدف گرفتن ، توصیف و انتقال دانشمندان و متخصصان به ارتباط ، ارزش ها و پتانسیل های تنوع زیستی شهری و خدمات اکوسیستم در زمینه توسعه پایدار شهری و فرآیندهای مداوم شهرنشینی است. تحولات فعلی ، رویکردهای مختلف و چالش های آینده در رقابت برای فضای سبز و استفاده از زمین های شهری در چین و آلمان در حال مطالعه ، بحث و تجسم در مطالعات موردی و بهترین روش ها است. هدف استراتژیک درک طولانی مدت از پتانسیل و تأکید بیشتر بر فضای سبز شهری در برنامه ریزی و توسعه شهر است. این کتاب راهنمایی های مشخصی را برای برنامه ریزان شهری ، سیاست گذاران و ذینفعان در زمینه زیرساخت های سبز در رابط بین محیط و منظر شهری ارائه می دهد.

[ad_2]

read more