خرید کتاب به سوی اخلاق تحرک جهان وطنی: چشمان مهاجر به جهان

[ad_1]

این کتاب اخلاقی جهان وطنی را پیشنهاد می کند که خواستار تجزیه و تحلیل چگونگی محدود کردن ساختارهای اقتصادی و سیاسی برای گروه های مختلف است که از نظر جنسیت ، نژاد و طبقه متفاوت است. نویسنده پیامدهای انتقاد علوم اجتماعی از یورو سانتریسم و ​​ملی گرایی روش شناختی را برای نظریه های هنجاری تحرک بررسی می کند. این انتقادها از یک علوم اجتماعی جهان وطنی پشتیبانی می کند که تمایز اساسی بین تحرک بین المللی و تحرک درون دولتی و شهری را رد می کند. این اثر دارای یک جذابیت بین رشته ای ، ادغام علوم اجتماعی ، فلسفه سیاسی و نظریه سیاسی است.

[ad_2]

read more