خرید کتاب به مریخ! : تواریخ شبیه سازهای مریخی

[ad_1]

این کتاب شبیه سازهای مریخی انجمن مریخی را معرفی می کند ، اولین نمونه آن در جزیره دوون ، جزیره ای غیر مسکونی در قطب شمال کانادا ، بسیار فراتر از دایره قطب شمال ، و کتاب دوم در صحرای یوتا ، چند صد کیلومتری جنوب سالت لیک سیتی ، راه اندازی شد. این کتاب براساس خاطرات روزانه ای است که توسط ولادیمیر پلتزر ، مهندس فیزیکدان که برای شرکت در این شبیه سازی ها انتخاب شده است ، در حین شبیه سازی نگهداری شده است. این جزئیات جزئیات زندگی روزمره در این زیستگاههای مریخ و همچنین کارهای علمی و پژوهشی انجام شده در این شرایط شدید برای آماده سازی برای مأموریت های سرنشین دار آینده در مریخ است. از طریق تجارب واقعی زندگی در کتاب ، خوانندگان می توانند فضای کاوش و زندگی در مریخ را ملموس تر کنند.

[ad_2]

read more