خرید کتاب به کد اخلاقی هوش مصنوعی:

[ad_1]

نویسنده به بررسی چگونگی تدوین کدهای اخلاقی واقع بینانه و قابل اجرا در این زمینه می پردازد که چالش های بلند مدت فوری و واقعی را با آن روبرو می شوند. او خلاصه مباحث اخلاقی کلیدی را نشان می دهد ، همه طرفهای بحث را فاش می کند و گزینه هایی برای تدوین کدهای اخلاقی یا سایر مقررات را بررسی می کند ، به دنبال دام ها و فرصت ها می رود ، از درس های آموخته شده در زمینه های دیگر استفاده می کند و مسائل کلیدی حرفه ای را توضیح می دهد. اخلاق منبع مفیدی برای کسانی است که می خواهند چالشهای اخلاقی تحقیقات هوش مصنوعی را به روشی معنادار و عملی برطرف کنند.

[ad_2]

read more