خرید کتاب بوکس ، سالن بدن سازی و مردان: نشانه مشت

[ad_1]

این کتاب به بررسی تجربیات زندگی بوکسورها در حومه فرانسه می پردازد که بیشتر مردم طبقه کارگر و مهاجران در آن زندگی می کنند. Jér Beme Beuuchez ، که سالها در تمرین روزانه مردان شرکت داشته ، بوکس را یک مسابقه پرمخاطره می داند که فراتر از دیوارهای سالن بدن سازی است. نویسنده با کاوش در واقعیت جسمی و وجودی نبرد ، “توصیف ضخیم” چند وجهی از این جهان را ارائه می دهد و نشان می دهد که خشونت اعضای بدنسازی نه چندان در حلقه ، بلکه در ناملایمات نژادپرستی روزمره و روابط اجتماعی بروز می کند. یک استثنا بنابراین ، بوکس را می توان یک عمل مقاومت ، که چیزی فراتر از جنگیدن با یک دشمن است ، و منعکس کننده تمام مبارزات وجودی این افراد است ، که به طور همزمان انگ زده می شوند و تحت سلطه اجتماعی نژاد و طبقه قرار دارند.

[ad_2]

read more