خرید کتاب بیماری های منتقله از بندپایان:

[ad_1]

بیماری های منتقله از بندپایان در اکثر کشورها ، به طور عمده در مناطق گرمسیری بلکه در مناطق معتدل ، باعث عوارض و مرگ و میر زیادی می شوند. این کتاب اطلاعاتی منظم در مورد کلیه بیماریهای مرتبط با بندپایان برای جلوگیری از رنج و مرگ دانشجویان پزشکی و حرفه ای فراهم می کند. از آنجا که بیماری های منتقله از بندپایان در بسیاری از مناطق جهان وجود دارد و ممکن است حتی افراد حرفه ای را شگفت زده کند ، و همچنین در مناطق غیر بومی مانند مالاریا در انگلیس و کانادا شایع است ، نویسنده و بسیاری از کارکنان باتجربه وی اطمینان دارند که در همه بیمارستانها لازم است. کلینیک ها و کتابخانه های پزشکی در سراسر جهان. از آنجا که بیماری های منتقله از بندپایان در حیوانات اهلی بسیار زیاد است و در برخی موارد با بیماری های انسانی نیز در ارتباط است ، این موارد در کتاب نیز گنجانده شده است.

[ad_2]

read more