خرید کتاب بیماری ها ، هویت و تابوها در میان رژیم های قدیمی رژیم استرالیا:

[ad_1]

این کتاب شرایط فرهنگی و اقتصادی را بررسی می کند که به محبوبیت رژیم قطبی سرخپوشان در استرالیا کمک می کند. با استفاده از تحقیقات مردم نگاری از ملبورن و سیدنی ، کیتی گرسیه داستان های جذاب از افرادی را که با بیماری و وزن آنها مبارزه می کنند ارائه می دهد. او استدلال می کند که “رفتن به سرخپوشان” احساس اراده آزاد را فراهم می کند و ابزاری برای مقاومت در برابر سیاست ها و رویه های نئولیبرالی که زمینه ساز شیوع فزاینده بیماری های سبک زندگی است فراهم می کند. گرسیه از ساختارهای نوستالژیک گذشته تا ظهور احساسات ضد نخبه ذاتی اشکال جدید پوپولیسم سلامتی ، بینشی در مورد جذابیت مدرن رژیم غذایی سرخپوشان ارائه می دهد.

[ad_2]

read more