خرید کتاب بیوانوکامپوزیت های پایه لاستیکی: آماده سازی

[ad_1]

محققان برجسته ای از م industrialسسات تحقیقاتی صنعتی ، دانشگاهی ، دولتی و خصوصی از سراسر جهان در این کتاب مشارکت کرده اند که انواع کامپوزیت های لاستیک زیست ماده و همچنین نانوکامپوزیت ها را ارائه می دهد. این مقاله روشهای اصلی تهیه این مواد را مورد بحث قرار می دهد و بسیاری از آخرین پیشرفتهای تحقیق فنی را خلاصه می کند و راهنمایی های لازم را برای دانشمندان و همچنین محققان ، دانشمندان ، مهندسان و دانشجویان ارائه می دهد.

[ad_2]

read more