خرید کتاب بیولوژی و درمان دیسکرازی های غیرمعمول سلولهای پلاسما:

[ad_1]

این کتاب بی نظیر بر روی دیسکرازی های سلول های پلاسما غیر میلوما تمرکز دارد. این منبع که منبع اصلی این گروه از بیماری ها است ، شامل آخرین دانش و پیشرفت های درمانی ، از جمله درمان های جدید است. در هر فصل خاص بیماری ، زیست شناسی ، سیر بیماری و مداخلات درمانی مرتبط با آن ، از جمله لوسمی سلول پلاسما ، پلاسماسیتوما ، سندرم POEMS و بیماری Castleman ، ماکروگلوبولینمی والدنستروم ، بیماری رسوب ایمونوگلوبین و سندرم های کرایوگلوبولینمیک و سایر موارد مورد بحث قرار می گیرد. تنها کتاب اختصاص یافته به این خانواده جذاب بیماری ها ، زیست شناسی و درمان بیماری های غیرمعمول سلول های پلاسما ، مرجع طولانی مدت برای پزشکان و دانشمندان خواهد بود.

[ad_2]

read more