خرید کتاب بیومکانیک محاسباتی در پزشکی: از الگوریتم ها گرفته تا مدل ها و کاربردها

[ad_1]

این جلد شامل آخرین تحولات در علوم پایه و برنامه های خاص بیمار است ، و در مورد موضوعاتی از جمله: مکانیک سلول ؛ بیومکانیک ضربه؛ بیومکانیک قلب و سیستم عروقی تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی؛ و شبیه سازی دینامیک سیالات و مکانیک جامد برای بیماران خاص. از طریق مشارکت محققان از سراسر جهان ، سری بیومکانیک محاسباتی برای پزشکی فرصتی را برای متخصصان بیومکانیک محاسباتی فراهم می کند تا آخرین متدولوژی ها و پیشرفت های خود را ارائه دهند.

[ad_2]

read more